Gististaðir hvers félags

Gististaðir félaga. Skrá yfir gististaði allra félaga á Orkumótinu. Ítreka að gisting er aðeins fyrir þátttakendur á mótinu, aðrir eiga ekki ...

Orkumótsblað 2017

Orkumótsblaðið er komið á netið, skemmtileg viðtöl, spjallað við keppendur, upplýsingar um mótið ofl. Hægt er að skoða það hér.

Leikir Fálkanna

Sagafilm er komið til Eyja og byrjuð að taka upp kvikmyndina. Fyrir mót er verið að taka upp senur með ...

Leikir fimmtudags_

Allir leikir fimmtudags komnir á vefinn, undir leikir og úrslit, riðlar fimmtudags http://www.orkumotid.is/skrar/dagskra-2017/Leikir_fimmtudagur_2017.pdf  

Einbreiðar dýnur

Minnum alla á að koma aðeins með einbreiða dýnu ! Búið er að raða öllum félögunum í gistingu, sjá nánar ...

Handbók uppfærð

Búið er að uppfæra handbókina fyrir 2017. Við höfum gert þetta eftir bestu vitund, en ábengingar um það sem betur má ...

Matseðill og matartímar

matseðillinn og minnisblað með matartímum hvers liðs allt mótið er komið á heimasíðuna undir handbók. Matseðillinn er í nokkuð föstum skorðum ...

Dagskrá Orkumótsins 2017 - yfirlit

  Yfirlit að dagskrá Orkumótsins 2017 Vakin er athygli á því að Sagafilm verður að kvikmynda allt mótið.  Það mun óneitanlega setja ...